No Heart No Pain — текст песни (Oomph!)

No forget it - Help me, please

No forget it - Help me, please
No forget it - Help me, please

No more - No more
No more - No more

No, forget it - Help me, please
No, forget it - Help me, please
No, more - No more - No more
No - No more
If there`s no heart, then there`s no cure
If there`s no God, I`m not impure
If there`s no heart, then there`s no pain
If there`s no mind, I`m not insane

No, forget it - Help me, please
No, forget it - Help me, please
No, more - No more - No more
No
No more

No I don`t need no mental healing, I don`t need no kiss of light
No I don`t need no mental healing, I don`t need no kiss of light
No I don`t need no mental healing, I don`t need no kiss of light
No I don`t need no mental healing, I don`t need no kiss of light
No I don`t need no mental healing, I don`t need no kiss of light

No, forget it - Help me, please
No, forget It - Help me, please
No, More - No More - No more
No - No more
Once more

No more - No more - No more
No - No More
Once More

No, Forget it - Help me, please
No, Forget it - Help me, please

No more - No more - No more
No
No more - No moreСтатистика сайта
В нашей базе исполнителей: 36455, текстов песен: 420034