Apple Country — текст песни (mindless self indulgence)

you make me feel
like im in apple country
ap ap apple apple
ca ca country country
ap ap apple apple
ca ca country country
you make me feel
like im in apple countryСтатистика сайта
В нашей базе исполнителей: 36455, текстов песен: 420034